Årets städdag

Varje år har vi en gemensam städdag som anordnas under våren. Vi gör då ett krafttag med uppgifter runt om i samhället som till exempel rensning av dagvattenbrunnar, röjer sly utmed väg- natur och parkmarker, förbereder lekplatsen för vår- och sommar samt övrig underhållsskötsel. Denna dag avslutas gemensamt med korvgrillning och fika vid badplatsen. Datum för årets städdag utlyses per e-post.

Skicka gärna in förslag till uppgifter som behöver tas vid.