Årets städdag

Varje år har vi en gemensam städdag som anordnas under våren. Vi gör då ett krafttag med uppgifter runt om i samhället som till exempel rensning av dagvattenbrunnar, röjer sly utmed väg- natur och parkmarker, förbereder lekplatsen för vår- och sommar samt övrig underhållsskötsel. Denna dag avslutas gemensamt med korvgrillning och fika vid badplatsen. Datum för årets städdag är 24 april. Beroende på Covid läget blir det troligen bäst med enskild matsäck.

Skicka gärna in förslag till uppgifter som behöver tas vid.