Stavsjö Samfällighetsförening

Samfällighetsföreningen är den juridiska person som har ansvaret för väghållning samt skötsel och tillsyn av grönområdena i Stavsjö samhälle. Medlemmar är ägarna till fastigheterna inom föreningens område som i stort sett omfattar hela samhället. Vägnätet består av bilväg och gång/cykelvägar i huvudsak asfalterade.

Från Boappa:

”Om vädret tillåter är sandsopning planerad till start 17 april. Sopa ut grus från din tomt innan. Styrelsen”

”Den 20 april har vi städdag i samhället. Vi träffas 09:30 vid parkeringen till badet för att fördela arbetsuppgifter, om ni har egna förslag ta med dem eller skriv in dem här i förväg. Tag med lämpliga verktyg som exempelvis grensax, röjsåg, kratta, spade och skottkärra.
Vid 12 samlas vi vid badet för korvgrillning.”