Stavsjö Samfällighetsförening

Samfällighetsföreningen är den juridiska person som har ansvaret för väghållning samt skötsel och tillsyn av grönområdena i Stavsjö samhälle. Medlemmar är ägarna till fastigheterna inom föreningens område som i stort sett omfattar hela samhället. Vägnätet består av bilväg och gång/cykelvägar i huvudsak asfalterade.

I år har AME (Nyköpings kommuns Arbetsmarknadsenhet) ansvar för skötsel av badet.

Under vecka 32 kommer Skanska att utföra en del asfalteringsarbeten.