Stavsjö Samfällighetsförening

Samfällighetsföreningen är den juridiska person som har ansvaret för väghållning samt skötsel och tillsyn av grönområdena i Stavsjö samhälle. Medlemmar är ägarna till fastigheterna inom föreningens område som i stort sett omfattar hela samhället. Vägnätet består av bilväg och gång/cykelvägar i huvudsak asfalterade.

Om du har frågor på snöröjningen kontakta Martin Ågren 070-264 70 50