Samfällighetens ansvar

Samfällighetsföreningen har ansvaret för skötsel och underhåll av vägar inklusive gång och cykelvägar och grönområden. Styrelsen upphandlar snöröjning och sandning, sandupptagning, asfaltering och andra reparationer på vägarna samt gräsklippning och skötsel av grönområdena. Vi sköter föreningens administration och är kontaktorgan gentemot kommunen.

En artikel i Södermanlands Nyheter den 30 januari 2021 av Jens Alvin klargör fastighetsägarens ansvar när det gäller snöröjning. Det är fastighetsägarens ansvar att skotta rent egen utfart efter att plogen har kört förbi.

Nyköpings Kommun ansvarar för gatubelysning, lekplatser, vatten och avlopp.
Om du vill felanmäla till exempel en trasig gatubelysning använd appen ”Felanmälan Nyköpings kommun” eller formuläret som hittas här

Trafikverket ansvarar för väg 800 genom samhället.

Fel och brister på de olika ansvarsområdena anmäls till respektive huvudman. Samfällighetsföreningens styrelse tar givetvis emot och vidarebefordrar eventuella anmälningar.

Ta alltid kontakt med någon i styrelsen om det dyker upp något problem.