Samfällighetens ansvar

Samfällighetsföreningen har ansvaret för skötsel och underhåll av vägar och grönområden. Styrelsen upphandlar snöröjning och sandning, sandupptagning, asfaltering och andra reparationer på vägarna samt gräsklippning och skötsel av grönområdena. Vi sköter föreningens administration och är kontaktorgan gentemot kommunen.

Nyköpings Kommun ansvarar för gatubelysning, lekplatser, vatten och avlopp.

Trafikverket ansvarar för väg 800 genom samhället.

Fel och brister på de olika ansvarsområdena anmäls till respektive huvudman. Samfällighetsföreningens styrelse tar givetvis emot och vidarebefordrar eventuella anmälningar.

Ta alltid kontakt med någon i styrelsen om det dyker upp något problem.