Styrelse

Ordförande Bo Ohlsson
Sekreterare Jonas Winter
Kassör Tanja Bochman
Ledamöter Magnus Eriksson och Martin Ågren
Suppleanter Eva Pettersson och Aksel Arman

Vägfogdar:

Nunnebanan, Reuterholms- och Almqvist väg
Magnus Eriksson

Tintomaras och Winteros väg
Aksel Arman, Jonas Winter och Eva Pettersson

Störnings och Dammkärrsvägen
Tanja Bochmann och Bo Ohlsson