Styrelse

Ordförande Bo Ohlsson
Sekreterare Jonas Winter
Kassör Tanja Bochman
Ledamöter Magnus Eriksson och Martin Ågren
Suppleanter Mikael Bork och Aksel Arman
Adjungerade Eva Pettersson och Monica Svensson

Vägfogdar:

Nunnebanan, Reuterholms- och Almqvist väg
Magnus Eriksson och Monica Svensson

Tintomaras och Winteros väg
Aksel Arman, Jonas Winter och Eva Pettersson

Störnings och Dammkärrsvägen
Mikael Bork, Tanja Bochmann och Bo Ohlsson