Styrelse

Ordförande Bo Ohlsson
Sekreterare Jonas Winter
Kassör Tanja Bochman
Ledamöter Kenty Franzén och Daniel Rydgren
Suppleanter Magnus Eriksson, Martin Ågren,
Adjungerade Mikael Bork, Eva Pettersson

Vägfogdar:

Nunnebanan, Reuterholms- och Almqvist väg
Kenty Franzén och Magnus Eriksson

Tintomaras och Winteros väg
Jonas Winter och Eva Pettersson

Störnings och Dammkärrsvägen
Daniel Rydgren och Tanja Bochman