Styrelse

Ordförande Calle Holmlund
Sekreterare Jonas Winter
Kassör Ethel Hyttsved
Ledamöter Kenty Franzén och Daniel Rydgren
Suppleanter Sten Karlsson, Tanja Bochman, Mikael Bork, Anders Bork, Martin Ågren, Bo Ohlsson, Magnus Eriksson

Vägfogdar:

Nunnebanan, Reuterholms- och Almqvist väg
Kenty Franzén och Anders Bork

Tintomaras och Winteros väg
Jonas Winter

Störnings och Dammkärrsvägen
Daniel Rydgren och Ethel Hyttsved