Styrelse

Ordförande Bo Ohlsson
Sekreterare Jonas Winter
Kassör Tanja Bochmann
Ledamöter Martin Ågren och Kristoffer Barenhoff
Suppleanter Eva Pettersson och Jonathan Ryberg

Vägfogdar:

Nunnebanan, Reuterholms- och Almqvist väg
Martin Ågren och Kristoffer Barenhoff

Tintomaras och Winteros väg
Jonas Winter och Eva Pettersson

Störnings och Dammkärrsvägen
Tanja Bochmann, Jonathan Ryberg och Bo Ohlsson