Trafik

För allas trevnad och säkerhet ber vi bilister respektera hastighetsbegränsningar och endast köra där biltrafik är tillåten.

Samfällighetsföreningen vädjar till fastighetsägarna att bidra till ökad trafiksäkerhet och trevnad i området genom att undanröja siktskymmande växtlighet på tomterna.

Häckar och annan skymmande växtlighet vid vägkorsningar och kurvor SKA skäras ned till en högsta höjd av 80 cm över vägbanan inom en sikttriangel minst 10 meter från hörnet. Vid utfart gäller också 80 cm högsta höjd 2,5 meter från utfarten.

Häckar får inte heller inkräkta på gångbaneutrymme.

Träd intill belysningsstolpar måste rensas på grenar så att bättre ljusspridning erhålls.

Över gångbana måste växtligheten tas bort upp till 2,5 m höjd och över cykelbana upp till 3,2 m. Då slår inte grenarna gående och cyklister i ansiktet eller skymmer sikt och trafikskyltar. Över körbanan ska den fria höjden vara 4,6 m.

Tack för er hjälp!